Đóng

Sản phẩm

M001

                                        […]

19 / 09 2016

Vít liên kết

Khung kèo thép Viettruss được liên kết hoàn toàn bằng vít tự khoan, vít wakai – nhập khẩu của Nhật Bản có […]

15 / 09 2016

Xà Gồ C100.10

Xà gồ C100.10 cao 100mm, dày 1mm, rộng 51mm, mép 12mm   Kiểu dáng Xà gồ C100.10 C100.10 được thiết kế […]

15 / 09 2016

KHUNG KÈO MÁI NHÀ LỢP TÔN

 KHUNG KÈO MÁI NHÀ LỢP TÔN: Kết cấu khung kèo thép mái lợp tôn : Khung kèo mái lợp tôn là một […]

15 / 09 2016