Đóng

22 / 09 2018

GST 15 -Sóng Lớn

gst15sl

Ngói lợp nhà Nippon:

+ Khối lượng 1 viên: 3.5kg

+ Kích thước viên ngói: 424 x335 mmm

+ Kích thước ngói sau khi lợp: 363 x303 mmm

+ Định lượng  1m2: 10 viên/1 m2

+ Ngói nóc : 3.3 viên/1 m dài

+ Ngói rìa : 3 viên / 1 m- dài