Đóng

20 / 08 2016

Kết cấu mái ngói, kết cấu khung kèo thép trọng lượng nhẹ

KẾT CẤU MÁI NGÓI, KẾT CẤU KHUNG KÈO THÉP TRỌNG LƯỢNG NHẸ

Nhiều gia chủ phân vân, kết cấu mái ngói nếu sử dụng khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ -chống rỉ của Bình Nguyên Steel thì nên sử dụng khung kèo nào là hợp lý?

ket-cau-mai-1

Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin đưa ra những kết cấu mái ngói phổ biến sau:

Kết cấu mái bê tông
Kết cấu mái lợp tôn
Kết cấu mái ngói 2 lớp
Kết cấu mái không gian 3 lớp

I: KẾT CẤU MÁI BÊ TÔNG:

Trong kết cấu mái bê tông có hai trường hợp:Mái bê tông cán phẳng và mái bê tông không cán phẳng.

Mái bê tông cán phẳng thường sử dụng hệ kèo: (TS15.75 và TS 35.48) hoặc (TS15.75 và TS15.75) được liên kết với nhau bằng vít tự khoan

ket-cau-mai-2

Mái bê tông chưa cán phẳng: Sử dụng thanh TC75.75 và Mè TS35.48

ket-cau-mai-3

Khoảng cách cầu phong tối ưu là 1,2m – 1,45m.
Khoảng cách mè (li tô) 320 – 370mm.

II: KẾT CẤU MÁI LỢP TÔN:

Với Mái lợp tôn là một tổ hợp giữa các thanh TC75.75 và Mè TS 40.48 được chế tạo thành một vì kèo liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao. Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết, Buloong nở hay Buloong đạn với kích thước M100x120mm hoặc M120x150mm. Các vì kèo được liên kết với nhau bằng cánh giằng bụng

ket-cau-mai-4

Khoảng cách kèo: 2,5m – 3m
Khoảng cách li tô 800 mm – 1100mm
Khoảng cách vượt nhịp kèo kinh tế là 24m

III: KẾT CẤU MÁI NGÓI 2 LỚP:

Vì kèo thép mạ kẽm 2 lớp là một tổ hợp giữa các thanh TC75.75 được chế tạo thành một vì kèo liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao. Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết, Buloong nở hay Buloong đạn với kích thước M100x120mm hoặc M120x150mm. Các vì kèo được liên kết với nhau bằng các thanh giằng bụng. Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) TS35.48 bằng vít tự khoan cường độ cao. Khoảng cách các thanh đòn tay tuân thủ theo các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng 320mm – 370mm).

ket-cau-mai-5

IV: KẾT CẤU MÁI KHÔNG GIAN 3 LỚP:

Khung kèo không gian hay hệ xà gồ thép mạ 3 lớp: xà gồ thép mạ dùng thanh TC100.75; cầu phong TC75.75 hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phẩm; mè (li tô) TS40.48 Hình dạng Omega có uốn cong hai miếp tạo độ cứng cho sản phẩm.

ket-cau-mai-6

Khoảng cách Xà gồ (TC100.75 ốp đôi) là 800mm – 900mm
Khoảng cách cầu phong (TC75.75) tối ưu là 1,2m – 1,45m.
Khoảng vượt nhịp kinh tế đối với mái lợp ngói là 4,5m.