Đóng

20 / 08 2016

Khung kèo mái thép nhẹ

Nhiều khách hàng thắc mắc không biết mái nhà của mình như vậy, thì nên sử dụng hệ kèo nào là hợp lý?

Sau đây, chúng tôi xin đưa ra những hệ kèo phổ biến nhất của Binh Nguyen Steel:

I: HỆ LI TÔ 2 LỚP CHO MÁI BÊ TÔNG:

khung-keo-mai-thep-nhe-1

II: HỆ VÌ KÈO HAI LỚP CẦU PHONG – LI TÔ

khung-keo-mai-thep-nhe-2

III: HỆ 3 LỚP XÀ GỒ – CẦU PHONG – LI TÔ:

khung-keo-mai-thep-nhe-3

IV: MÁI LỢP TÔN:

khung-keo-mai-thep-nhe-4